1ο_ΜΕΛΩΝ_2024_ΑΝΔms.pdf

 

Οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης κάθε γύρου ορίζονται ως εξής:

1ος Γύρος: Ολοκλήρωση όλων των αγώνων έως και 7 Απριλίου 2024.

2ος Γύρος: Ολοκλήρωση όλων των αγώνων έως και 14 Απριλίου 2024.

3ος Γύρος: Ολοκλήρωση όλων των αγώνων έως και 21 Απριλίου 2024.

4ος Γύρος - Ημιτελικοί: Ολοκλήρωση όλων των αγώνων έως και 25 Απριλίου 2024.

5ος Γύρος - Τελικός: Ολοκλήρωση όλων των αγώνων έως και 28 Απριλίου 2024.

Παρακαλούνται τα μέλη-αθλητές να φροντίσουν για την αυστηρή τήρηση του παραπάνω χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία ανά γύρο, τότε αυτομάτως ο αγώνας ορίζεται την αμέσως επόμενη ημέρα σε ώρα που θα ανακοινώνεται από την γραμματεία του ομίλου.
(1ος γύρος : 8 Απριλίου 2024, 2ος γύρος : 15 Απριλίου 2024, 3ος γύρος : 22 Απριλίου 2024 , 4ος γύρος : 26 Απριλίου 2024, 5ος γύρος : 29 Απριλίου 2024 ).

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος-αθλητής δεν προσέλθει στον προγραμματισμένο αγώνα τότε ο αντίπαλος προκρίνεται στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα. Σε περίπτωση που και τα δύο μέλη-αθλητές δεν προσέλθουν στον προγραμματισμένο αγώνα τότε δεν προκρίνεται κανένα μέλος-αθλητής από το συγκεκριμένο ζευγάρι.


Newsletter

#Join-the-Tennis-Europe-Junior-Tour

Videos

 

Με την ευγενική χορηγία

Quality Service Value

 

Creative Look

 

e-tennis

 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ